Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen en beschouwt ze als slechts bestaande voor uw gebruik,

Tracht een leven te leven buiten uw lichamen, en oefent ze voortdurend om uw ware "zelf te gehoorzamen

Gaat kalm en met beslistheid terzijde en laat Mij door hen werken.

In een sterk physiek lichaam kunt ge beter de andere voertuigen beheerschen.

Het physieke alleen kan u niet gereed maken voor oeter werk.

De anderen moeten ook zoo sterk worden, dat zelfs in den slaap geen invloed hen kan meesleepen.

Het astraal lichaam moet onaangedaan en rustig blijven.

Brengt ook uw mentaal lichaam tot rust; doet dit vaak; het heeft dit noodig.

Verwart nooit de verlangens van uw astrale en mentale lichamen met Uw Innerlijke Stem.

Doet een besliste poging om onderscheid te maken tusschen intuïtie en impulsie.

Indien ge uw lagere voertuigen onder voortdurende controle houdt, zult ge geen moeite hebben om te weten, welk van beide het is.

Luistert nooit meer naar onwaardige impulsie s.

*

BLIJMOEDIGHEID.

Blijmoedigheid is uw beste genezer; leeft in vreugde en kracht.

Serene blijmoedigheid is een hoedanigheid, die zelfs n verdriet helpt.

Sluiten