Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuwe kracht zal in u neerstroomen, wanneer ge leert hoe te beantwoorden aan den lichten en gelukkigen kant van het leven, dat door Onze leerlingen tot uitdrukking gebracht moet worden.

Weest sterk en blijmoedig op uw pad omhoog, en laat onbelangrijke dingen niet de macht hebben, om uw volharding om te bereiken te verzwakken.

Weest hoopvol en sterk.

Het leven moet door u heen stroomen in al zijn luister en kracht.

Weest opgewekt en hebt geen zorg, want Wij zijn met u.

Weest steeds opgeruimd, en ziet zonder verdriet of zonder het gevoel, dat ge beter gedaan moest hebben, op het verleden terug.

Mislukking bestaat slechts in het ophouden te streven. Al het andere is groei, zelfs daar waar gij het niet ziet.

Doet al uw werk blijmoedig en legt liefde en vreugde in alles wat ge doet.

*

GELUK.

Denkt steeds aan het geluk van anderen en voegt hier, waar ge kunt, iets aan toe.

Dat is hetgeen, waarvoor ge werken moet, niets voor uzelf vragend, al wat ge hebt gevend, om het lijden en gebrek van anderen te verminderen.

Geluk bestaat in het vrijelijk geven aan anderen van al wat het uwe is.

Concentreert uw bewustzijn op het verminderen

Sluiten