Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de wreedheid en onwetendheid der wereld, aldus de machten helpende, die voor vreugde en geluk der dwalende menschheid werken.

Wordt een lichtstraal en maakt de wereld gelukkiger door uw tegenwoordigheid. Zoo werkt gij voor Ons.

Denkt gelukkige gedachten; er is droefheid genoeg in de wereld.

Verandert de trillingen van droefheid door tegenovergestelde.

De natuur kan u beter 'dan iets anders helpen dit te doen.

Gaat tot haar, die uw werkelijke Moeder is; zuigt haar adem in en weest één met haar bloemen en zonneschijn.

Begeeft u tusschen de heuvelen en bergen en beantwoordt aan hun kracht en verheven blijheid.

Laat uw leven en het hunne één worden in de groote eenheid van alles, en wordt doortinteld van hun geluk en schoonheid.

Het leven is het leven waard, indien ge u slechts verheffen kunt boven de door uzelf gemaakte beperkingen.

Hebt anderen lief en voelt u gelukkig in die liefde. ★

VREUGDE.

Dar// te leven, wilt leven, wordt leven en laat vreugde u doortrillen.

Maakt uw leven tot één straal van vreugde voor anderen!

Sluiten