Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weest vroolijk en sterk, en gevoelt u dankbaar, dat ge in staat zijt voor Hem, den Heer aller Heerlijkheid, aller Vreugde, te werken!

Wordt lichtbrengers, Zijn boodschap van vreugde en vrijheid aan allen verkondend.

Voor Hem te werken moet vreugde en geluk zijn, en mag nooit als een treurige plicht gevoeld worden.

Voelt u blijde en krachtig en denkt aan mooie dingen en aan werk, dat ge kunt doen.

Vermeerdert de liefde en schoonheid in de wereld ; doet anderen de schoonheid van liefde en vriendelijkheid gevoelen.

Het leven is vreugde en kracht, macht en volheid; en de menschheid moet leeren, hoe het in al zijn heerlijke grootheid en schoonheid uit te drukken.

Opperste liefde moet heerschen, en reinheid en verheven vreugde wachten erop, dat de menschen ze tot uitdrukking zullen brengen.

Weest doortrilt van vreugde, de vreugde om anderen te helpen.

Verspreidt vreugde en goede gevoelens rondom u, en doet elkeen dusdanig aan, dat zij zich beter en krachtiger gevoelen, doordat zij u ontmoet hebben.

Onze leerlingen moeten worden gelijk levende zonneschijn en licht voor allen die met hen in aanraking komen.

De ware vreugde van het bestaan ligt in het geven.

Leert die vreugde kennen, en beantwoordt de alles omvattende liefde van de Goddelijke, die vreugde en kracht is.

Sluiten