Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weet ge niet, dat wat Ik doe, wel gedaan is, en dat ge de werking niet kunt veranderen van de Wet, die de dingen doet gebeuren, zooals is vastgesteld?

Ik ben steeds nabij; en Mijn kracht kan door u gebruikt worden, indien ge uzelf niet afsluit door neerslachtigheid of zenuwachtigheid.

Wordt niet ontmoedigd bij uw pogingen om de Wet te verstaan,

Doet zoo goed ge kunt, en laat het overige aan Ons over.

Ge moogt niet tobben, ge moogt niet neerslachtig zijn, omdat zelfs Wij u dan niet kunnen helpen.

*

WILT.

Er is slechts één Wil en ge moet nu leeren u op te heffen tot dien Hoogeren Wil, die het Zelf van allen is.

Wil is de grondslag, waarop het heelal rust.

Ontwikkelt die kracht en weet, dat gij wil zijl zoowel als wijsheid. Er is niets, dat de God in u niet kan volbrengen.

Niets is onmogelijk, indien de wil op één punt gericht wordt en met begrip geleid.

Wil is almachtig.

Hij is in u brengt, hem naar buiten.

Met één groote krachtsinspanning zullen oude gedachtevormen, oude gewoonten verdwijnen als duisternis voor de zon.

Verbreekt de schil, die door vroegere oorzaken is gevormd en wordt de maker van alle dingen.

Ge moet slagen, indien ge uw eigen kracht kent.

Sluiten