Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uw wil en besluit om het goede en reine te kiezen is voldoende, om Ons tot u omlaag te roepenIn uw wil ligt uw lot.

Hebt een eigen wil en weest toch gevoelig. Elke seconde moet Ik in uw bewustzijn zijn en uw hart en hoofd vullen.

Door uw bewustzijn aan het Mijne te schakelen, verliest ge uw eigen individueelen wil niet, omdat Ik uw ware Wil ben.

Uw ware Wil begrijpt, en is wijsheid.

Tracht en tracht en tracht, en wilt en wilt en wilt! Ge zult door Ons geholpen worden, maar ge moet durven en willen.

WERKT I

Werkt, en toont uw liefde in 't werk. Werkt! Er is slechts één woord: werkt, werkt voor Hem.

Maakt uw werk tot een offer aan Hem.

Doet Zijn werk met vreugde en dankbaarheid in 't hart.

Werkt hard: in gedachten, in woord, in daad, en beïnvloedt zoo uw omgeving en schept zuiverder voorwaarden rondom u.

Ge moet werken, werken, onophoudelijk werken voor anderen, voor de menschheid.

Onzelfzuchtig werk moet uw eenige gedachte zijn.

De ééne gedachte van werk moet zoo sterk zijn, dat hij kleine beleedigingen en onrechtvaardigheden op zijde schuift.

Deze doen er in 't geheel niet toe en zijn slechts middelen om uw groeiende kracht te voorschijn te roepen.

Sluiten