Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tracht tezamen met allen te werken en als één met allen.

Ziet uit naar kleine gelegenheden en ge zult voor de grootere gereed zijn, wanneer ge geroepen wordt, om grooteren steeds grootere verantwoordelijkheid op u te nemen.

Er moeten veel kleine dingen worden geleerd en gedaan, voordat het grootere kan komen.

lederen dag hebt ge gelegenheid, om anderen te helpen hun lasten te dragen en om hun leven gemakkelijker en gelukkiger te maken.

Doet zooveel mogelijk, en zooveel ah verstandig schijnt.

Werkt en werkt, wanneer ge ook maar meent het te kunnen doen, en rust voldoende, teneinde later meer werk te doen.

Wanneer Ons werk het vereischt, dan is Onze kracht daar.

Leeft voor het werk, dat gij voor Ons kunt doen.

Werkt gestadig en volhardend om één te worden met O nze liefde, dan kunnen allen door middel van u door Ons geholpen worden.

Geen inspanning moet te groot zijn, om anderen van onze liefde te geven.

Brengt Onze liefde in uw handelingen jegens allen. Geeft haar door aan alle wezens.

Maakt liefde tot het motief voor al uw woorden, al uw daden.

Werkt, werkt onophoudelijk, op eenigerlei wijze. Duizende wegen zijn er om Hem te helpen.

Iedere minuut kan gebruikt worden.

Sluiten