Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lederen dag zult ge werk te doen vinden, waaraan ge tevoren niet gedacht hadt.

Gebruikt onderscheidingsvermogen in al wat ge doet, en ge zult spoedig de dingen waarmee ge uw energie verspilt, nalaten.

Wij zeggen Onzen werkers nooit, welk werk het meest noodig is. Zij moeten rondzien in de wereld, en doen, wat de omstandigheden van hen eischen.

Het werk — een ontelbare hoeveelheid werk — wacht om verricht te worden voor degenen, die zich zelf er geschikt voor willen makenOns werk is een heerlijk werk, waarvan de uitkomst ver boven uw bevatting gaat.

De wereld verkeert in een crisis en gedurende de voorbereiding van de Komst moet er veel zwaar werk gedaan worden.

Iedere leerling wordt tot zijn uiterste krachten gebruikt en iedere poging wordt in hooge mate versterkt.

Mist uw kansen niet: Wij kunnen slechts diegenen helpen, die voor Ons werk gebruikt kunnen worden.

Het aller belangrijkste is nedrige dienst, die alles geeft, niets, vraagt, en werkt, onverschillig of blaam of lof de uitkomst zal zijn.

De tijd is kort.

Het is juist nu, dat Wij elk deeltje ten goede kunnen gebruiken.

Na is het tijd om voor Hem te werken !

Gaat heen, waar ge kunt, om Zijn werk te doen. Tracht de wereld Zijn nabijheid te doen beseffen.

Gaat voort en doet datgene, wat voor Zijn komst kan meewerken.

*

Sluiten