Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schept een geheel andere wijze van denken en handelen en doet slechts dingen, die waard zijn, om door Onze leerlingen gedaan te worden.

Leeft Onze Wet: Hebt hef! en het overige zal mettertijd komen,

*

OMHOOG STREVEN.

Onze leerlingen zijn weinig in aantal, veel de plichten, die door hen volbracht moeten worden.

Gij, die het verlangen hebt om de wereld te helpen, aarzelt niet om de middelen te gebruiken, die u zullen helpen uw doel te bereiken.

Heft u tot Ons op, en niets is onmogelijk. Heft u tot Ons op, door uw liefde en mededoogen tot anderen uit te strekken.

Uw geheele wezen moet de schakel worden tusschen anderen en het Licht, en ieder woord moet een uitdrukking zijn van Onze Liefde en Onze hulp voor allen, die deze kunnen ontvangen.

Denkt nooit, dat het innerlijke werk minder belangrijk is dan het uiterlijke; ge moet zjr'n, voordat ge geoen kunt.

Tracht te verkrijgen, opdat ge moogt geoen. Wenscht, verlangt zelfs geestelijke bezittingen, met de begeerte anderen ermee te nelpen. Dan zal alles u gegeven worden.

Helpt steeds en vertrouwt op den God binnen in u. Luistert naar Zijn Stem — die Onze Stem is. Streeft eiken dag om Ons te bereiken en leeft in Onze wereld.

Sluiten