Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weest sterk en beslist in uw streven, en ge zult meer en meer uw eenheid met Ons beseffen.

Ge moet één zijn met Ons en met Ons werk in de wereld van smart en verwarring.

Ziet de onwezenlijkheid van physieke voorwerpen rondom u, en weet dat ze slechts tijdelijk wezenlijk zijn.

Het onwerkelijke mag niet langer zooveel macht over u hebben.

Stijgt er boven uit, en leeft in het eeuwige.

Verheft eerst uw bewustzijn tot waar ge kunt hooren en luisteren naar Onze Stem.

Doet dit, wanneer ge u op uw werk concentreert, en doet dit steeds, wanneer ge met anderen in aanraking komt.

Doet het steeds meer en meer, totdat ge het altijd doet.

Ja, heft uw bewustzijn tot Ons op, en Wij dalen tot u neer.

Wij dalen neer tot uw wereld, wanneer het helpen kan.

Ge moogt Onze hulp en Onze kracht steeds inroepen.

Brandt den droesem uit, die u nog scheidt van het Goddelijk Licht, door reinheid en onzelfzuchtig streven.

Zoekt het Licht steeds meer; het is daar en ge zijt een deel ervan.

Ontwikkelt uw innerlijke kracht en leeft in het hoogere deel van uw wezen.

Geeft uw geheele leven nu aan Ons.

Sluiten