Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEEST EEN KANAAL.

Stelt uzelf open voor Onze kracht, slechts dan kunnen Wg door u werken.

Uw werk is: het kanaal, waardoor Wij — uw ware Zelf — in de wereld der schaduwen kunnen werken, te louteren en te verruimen.

Maakt dat kanaal in elk opzicht steeds reiner en krachtiger en beter voor onze uitdrukking.

Doodt alle begeerte voor het zelf.

Vraagt niets voor uzelf, en ge zult spoedig ons geliefd voertuig zijn, waardoor Ons licht in de wereld uit kan stralen.

Laat de nietige persoonlijkheid steeds kleiner worden en laat Ons meer macht tot uitdrukking verkrijgen in haar voertuigen.

Dan kunnen Wij steeds meer van Ons zelf er in uitdrukken en geven aan al Onze werktuigen, daar wij deze door de uwe kunnen bereiken.

Hoe meer gij uzelf voor Ons open stelt, hoe meer zult ge geholpen worden, om te zien en te begrijpen en te verwezenlijken, dat Wij Gij zijn, en dat Gij Wij zijt.

Gij zijt Wij en Wij zijn Gij, in zooverre als gij Onze kracht toestaat om door u op anderen in te werken.

Zoekt Ons, wordt Ons; leeft Ons leven! Peinst over eenheid met Ons.

Hoe meer ge dat doet, hoe beter Wij door u kunnen werken en zoodoende u eveneens helpen.

Spaart geen moeite om uw doel te bereiken. Onvermoeid streven zal de gevolgen brengen, die ge wenscht.

Weifelt niet en weest sterk.

Sluiten