Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trekt voortdurend Mijn kracht tot u; zoodoende zal het kanaal steeds wijder worden, en meer van Mij kan tot u komen.

Weest steeds open voor Mijn krachten, waarvan zooveel u kan bereiken als ga in uw voertuigen kunt gebruiken.

Vergeet nooit, dat gij Ons voertuig zijt in de wereld der menschen.

Weest vast besloten om een uitdrukking te worden van liefde en hulpvaardigheid, overal waar ge maar kunt geven.

Onze liefde voor Onze leerlingen is grooter dan ge kunt weten.

Straalt die liefde in uw wereld uit en Wij zullen u steeds meer zenden om te gebruiken.

Weest een sleutel, die anderen mogen kunnen gebruiken, om binnen te treden in dat koninkrijk van onzelfzuchtige reinheid en liefde, dat Onze Wereld is.

Al wat kan helpen anderen de schoonheid en reinheid van Onze wereld te doen zien, moet door u geopenbaard worden.

Staat op uw eigen beenen.

Een leerling moet in staat zijn alleen te staan, alleen met zijn Meester.

Vele jaren mogen voorbijgaan, dat ge Mij hooren zult noch zien, noch Mijn tegenwoordigheid gevoelen maar nochthans ben Ik daar.

Wij zijn met Onze leerlingen in al hun streven en beproevingen en Wij zullen u nooit verlaten.

Ik ben steeds daar, wanneer ge Mij werkelijk zoekt, of ge Mijn tegenwoordigheid gevoelt of niet.

Sluiten