Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niets mag van nu af aan tusschen u en Ons komen. Ge kunt u zelf niet van ons scheiden, wanneer ge de Stem van liefde en onzelfzuchtigheid volgt.

Ik weet, dat al die oefening zwaar valt; doch gebruikt uw wil en ge kunt zeer snel groeien.

Werpt de vrees voor zwarte machten van U af. Ziet het Licht, en weest het Licht; zij en het Licht kunnen zich nooit tezamen openbaren.

Leeft Ons leven, denkt Onze gedachten, doet Ons werk.

Wordt een levend voorbeeld van Onze eigenschappen, en maakt zoo de wereld gelukkiger, reiner en beter.

Mijn liefde beschermt u.

HET PAD.

Groeit in liefde en zelfopoffering, en leeft voor anderen, maakt uzelf nuttig voor anderen; dat is het Pad.

Het Pad is het Pad van het Kruis, en de last ervan zal gevoeld worden door allen, die gelijk aan Hem verlangen te worden.

Ge zult hebben te lijden voor eiken stap, die u nader tot Hem brengt.

Denkt aan allen, die hetzelfde Pad vóór u hebben betreden, en allen die na u zullen komen, en ge zult nooit aarzelen.

Gaat moedig voort en laat Onze liefde u genoeg zijn, om den strijd te strijden.

Sluiten