Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lederen dag moet goed werk voor Ons gedaan worden.

Denkt aan Ons doel, Ons streven om de menschheid te helpen, en dan zult ge steeds weten wat ge doen moet.

Ge kunt nooit falen, als ge met Onze gereedschappen werkt.

Beijvert u steeds meer en meer, om waardig te zijn, door Ons gebruikt te worden.

Niets is ooit tevergeefs gedaan, dat gedaan wordt met deze beweegreden er achter: om anderen nader tot geluk en begrijpen te brengen.

Het leven moet in al zijn macht gebruikt worden.

Leven, oneindig zalig leven moet ge openbaren; en spoedig zult ge de kracht ervan door u voelen trillen.

Uw weg is duidelijk.

Gaat voorwaarts met al uw kracht en gebruikt uw energie om gestadig en voortdurend te stijgen.

Nadert de verwezenlijking der Eenheid, die ge moet voelen, voordat Inwijding kan plaats vinden.

Eens zal de Poort zich ontsluiten, en wanneer eens het Licht gezien is, zal alles gemakkelijker zijn. Werkt met al uw kracht, om den weg te verkorten die u scheidt van dat oogenblik, waarop ge het woord zult spreken waarvoor alle andere hebben onder te doen.

Schenkt volle kracht aan alles wat overwonnen moet worden, voordat wij Onze deur voor u kunnen openen, voordat ge kunt binnentreden in de Witte Loge als een lid in Onze rangen.

Ge hebt aangeklopt, werkt nu; en de Broederschap zal u ontvangen, indien ge hard genoeg werkt.

Sluiten