Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zingt zijn lof in al wat ge doet; bouwt Zijn liefde in, in al wat ge aanraakt; leeft Zijn Wet van begrijpen en een-zijn; en zoo zult ge dat worden waarvoor ge in geopenbaard bestaan kwaamt.

De Kindsheid is voorbij.

Ziet de moeilijkheden van het bereiken in het aangezicht en strijdt voor uw vrijheid met een kracht als Christus, en alles-overwinnende volharding.

Ziet rondom u, en Ziet Hem in alles.

Luistert, en ge zult Zijne stem in u hooren:

Ontplooit u en Wordt wat gij Zijt.

*

Sluiten