Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thans werd zijn lichaam krampachtig bewogen, zijn trekken veranderden zichtbaar, hij viel achterover met een laatsten snik. Hij was dood 1

Na zijn ouden kameraad de laatste eer bewezen te hebben, voegde LoerVogel zich bij den Vliegende-Arend. Sedert dien tijd heeft men niets meer van hem gehoord.

De dood van Vrij-Kogel had het hart gebroken van dien man, zoo vol kracht, beleid, goeden wil en voortvarendheid. Misschien sleept hij het overschot van zijn kommervol bestaan nog voort te midden der Indianen, onder welke hij besloten had te leven en te sterven.

Alle pogingen, later door don Leo de Torres, na zjjn huwelijksverbintenis met dona Laura de Real del Monte aangewend om hem op te sporen, bleven vruchteloos; de jonkman moest het tot zijn verdriet eindelijk opgeven, om den eenvoudigen en tegelijk grootmoedigen man weder te vinden, aan wien hij zooveel te danken had.

Sluiten