Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M HET DORP.

L

He ben een vondeling.

waarvan de wys en ook eenige woorden nog niet uit mijn geheugen gewfscht' schouders mede te bedekkeiT ' ] °püIde 0m er mi*a hoffd e*

non; , is^van"" a'rZeXhet Sn^ KgSjSr1»"** he« Ch—

bodem is slechts met^een dunneK teelaarde bedVf "n hel gdegfn is" De «e krijgen, zou. men hem zmu^^b^^ i^Z^ g°ed,en 00gsl thans men vond er in den tiid waarvan ik , u VIndt dan ook' of al"

de akkers, maar overal grSe ^ bebouwken. Waar de heideveldeneindigden^on^n ïUpdhoUt en braa™truihooggelegen moerassen blaas "de fnernenoV wfnV moer™; en over die van de boschjes uit enkele b omen Cl ^ tn ^schrompelt het loof takken her- en derwaartsi uitstrTkkej? C' hUD knoesti8e e° ^omme

«o&^ÏÏE fegenXn^td^zljnXichTaan ^Ü*»." de

op smalle strooken weilandl grTte kasi^Vhnn^ °eVer d?r .rivierties> ™" Op een vaa die half verZ^ ^ en stevige* eiken groeien,

de snelvlietende golfjes il^ya^S in ^ ^0001 V£m een,beek> waar van huis waar ik mifn ierstetv'ensjaren doo^St™" ^ * Iag het

mjn'mo'edef geen'w^uwe* ^At^ma™11 * da« «eden. Toch was meeste andere\erkYieden uit deze ^^dtel?<lllW,l,?r CD' zooals de was niet teruggekomen, -or^groo^^

Sluiten