Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoorde en zag. Slechts nu en dan liet hij iets van zich hooren, als een van zijn makkers in het dorp kwam, .

— Vrouw Barberin, je man maakt het goed; hij heeft mij verzocht u te zeggen, dat hij veel werk heeft en mij dit geld voor u meegegeven. Wil je het eens

"rja^was alles. Vrouw Barberin stelde zich met die berichten tevreden; haar man was gezond; het werk werd goed betaald; hij verdiende den kost.

Al was Barberin zoolang te Parijs gebleven, daaruit moet men met opmaken, dat hii op geen goeden voet stond met zijn vrouw. De bestendige afwezigheid sproot volstrekt niet voort uit gemis aan overeenstemming. Hij woonde te PaSs^d«Mdïar zijn werk had; meer niet. Als hij op jaren zou zijn gekoïïeVWhü biï ziin vrouw terugkeeren en met het geld, dat zi, dan zouden hebben overgelegd, zouden zij gevrijwaard zijn tegen armoede, als de tijd gekomen was, waarin kracht en gezondheid hun hadden begeven

Op een Novemberdag, toen het reeds avond begon te worden, hield er voor ons hek een man stil, dien ik niet kende. Ik stond voor de deur van ons huis een Joterhani te eten.' Hij opende het hek niet, maar zijn hoofd er over stekende vroeg hii me, of hier niet vrouw Barberin woonde.

ik verlocht hem binnen te komen. Hij opende het hek, dat op de hengsels knarste en kwam op het huis af. Nooit had ik iemand gezien, die zoo met sin* was bemorst. Gansche plakkaten modder, sommige nog nat, andere al opgedroogd, bedekten hem van het hoofd tot aan de voeten, en daaruit moest men afleiden, dat hij zeer slechte wegen had gevolgd.

Toen zij zijn stem hoorde, kwam vrouw Barberin naar voren en op het oogenblik, dat hij den drempel had bereikt, stond zij vlak tegenover hem.

— Ik breng nieuws uit Parijs, zei hij.

Die eenvoudige woorden had ik al dikwijls gehoord, maar de wijs waarop zij werden uitgesproken, had niets van die, waarmede vroeger de mededeehng — 't Gaat goed met je man, hij heeft druk werk." — gepaard ging.

— Ach God! riep vrouw B