Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Plan was met em terstond met de voorstelling te beginnen, want daarvoor was bet uur met bijzonder geschikt, maar om de beste plaats uit te kiezen en dan tegen het midden van den dag daar terug te komen en de kans te wagen

Met die plannen was ik geheel vervuld, toen ik opeens achter mij hoorde roepen; ik keek om en zag Zerbino, die door een oude vrouw werd nagezet Het duurde niet lang, of ik begreep, wat er gaande was; de hond had bemerkt' dat ik m gepeins was verzonken; hij had mij verlaten en was een huis binnengeloopen, waar hij een stuk vleesch gestolen had, dat hij in den bek droeg

— Houdt den dief! houdt den dief! riep de vrouw.

Toen ik die woorden hoorde, voelde ik, dat ik schuldig was, tenminste verantwoordelijk voor de daad van mijn hond, en begon ik ook hard te loopen Wat moest ik zeggen, als de oude vrouw mij den prijs vroeg van het stuk' vleesch, dat de hond gestolen had? Hoe zou ik het betalen? Als ik eens genakt werd, zou men mij dan niet gevangen houden?

Toen ze me hard zagen wegloopen, bleven ook Capi en Dolce niet achter- ik voelde ze op mijn hielen, terwijl Joli-Coeur, dien ik op mijn schouder droeg zijn poot om mijn hals sloeg om niet te vallen.

Ik behoefde niet bang te zijn, dat men ons zou inhalen, maar men zou ons kunnen tegenhouden en dit scheen mij het plan van twee of drie menschen die van de andere zijde kwamen. Gelukkig lag er tusschen ons een dwars-' straat; die sloeg ik m, gevolgd door mijn honden, en weldra waren wij weder m het open veld. Toch bleef ik niet staan, voordat ik geheel buiten adem was, en toen had ik zeker twee kilometer geloopen. Eerst durfde ik nog niet omzien, maar toen ik eindelijk een blik achter mij wierp, bemerkte ik, dat niemand ons volgde. Capi en Dolce waren altijd nog op mijn hielen. Zerbino volgde op een afstand; hij had onderweg zeker stilgestaan om zijn stuk vleesch op te eten. Ik riep hem, maar Zerbino begreep, dat hij een strenge kastijding te wachten had en bleef eerst staan; daarop keerde hij zich om en liep heen zoo snel hij kon. K

Slecht