Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren hetzelfde lot met ons deelen. Bovendien had ik hier vrat ik met dacht, dat ik ooft genieten zou: het leven in een huiselijken kring. Ik was met langer aleen ik vvas niet meer het verlaten kind; ik had een eigen bed; ik had een maats aan de tafel, waaraan wij ons altijd vereenigden. Zoo Alexis of Benjamin nu e£ dan eens met mij vochten, spoedig hadden we onze twisten weder vereetenen's avonds, als we de soep aten, waren wij weer de beste vrienden Om de waarheid te zeggen, moet ik bekennen, dat we niet altnd werkten en ons vermSn; wij hadden ook onze uren van rust en uitspanning; zn waren wp! kort maar daarom juist des te prettiger. .

Des Zondagsmiddags kwamen wij allen in een met wingerd begroeid prieel bilander; ik nam dan mijn harp van den muur, die de gansche week daaraanJlaCen 'bleef, en het de kinderen dansen. Geen van allen had dansen geleerdT maL de jongens hadden eens een bal bijgewoond en hun geheugen kwam hen bij die gelegenheid te hulp. Wanneer zij het dansen moe waren, verzochten zH mij om iets voor hen te zingen en..wanneer ik mijn Napoh7aansch hed zong, dan kwamen altijd, evenals de eerste maal, de tranen in l!ize's oogen. Óm haar dan eebige afleiding te geven, liet ik terstond een vrooUik stukie volgen waarbij Capi kon optreden. Voor hem waren die Zondagen ook feesdagenfz^erinnerden hem aan het verleden en wanneer hij zijn rol «föpsnpeld had zou hij die gaarne weer van voren begonnen fijn.

Twee aren gingen^r op 'deze wijs voorbij, en daar de tuinman mij dikwijl„ÏXSSaB ol soms ook wel naar de andere tuinlieden, bij wie X^^ï^SSwa, begon ik langzamerhand[Parijs te.toerenjennen en Je besriinen dat het geen stad van marmer en goud was, gehjk ik mij vroeger yJb^^^rdMhet evenmin slechts vuil en slijk was, wat men er zag, Zah o^d den avond, toen wij voor de eerste maal haar straten doorkruisten

II zaïprTallrawn en monumenten, ik wandelde langs de kaden over de. . l* ,rV hPt t uxembourö *) de Tuilerieên *) en de Champs Elysées »).

vendig%a gewaen om te lezen en te studeeren. Verscheidene jaren had hg

■•SS^dfvïJSdïS^on» dan bij den haard; de oude boeken werden

*ï Het Luxembourg Is een paleis, dat in 1615 gebouwd werd = Srieën, een reusacetig paleis, werd in 1564 gebouwd. In 1871 werd het gebouw grootendeels door brand vermeld p, . rf men da

Iioulogne gaan.

Sluiten