Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vvas met de moeilijkheden des levens bekend geworden en, zooals zij zelve zei zij wist ermee om te springen. J '

Het was een groote uitkomst voor ons toen wij haar eenige bevelen'hoorden

den'en'LvniH16 m°eS-ten °PV°lgen; w« hadden V ^eer een wegwipg°evo„-. den en gevoelden ons in staat om op onze beenen te staan

Voor een boerin zonder opvoeding en zonder geld, zou'zulk een gebeurtenis een zeer groote verantwoordelijkheid hebben medegebracht, waardoor de moei digsten zelfs in verlegenheid zouden zijn geraakt; te zorgen voor eenige ZeeTen waarvan de oudste zestien jaar telde en de jongste stom was. Wat zou Smet die kinderen aanvangen? Hoe zich er mede te belasten, wanneer men zeL ve moeite heeft om aan den kost te komen? 61 a™ljwd Wj ee^- notaris geiend en dezen ging zij raadplegen, wat zii met onszou beginnen. Diens raadgevingen beslisten over ons lot Zij bègaf zich daaroj naar de gevangenis, waar zij een onderhoud met den tuinman had enachtda

f?l%LhaaT M ,?/arijs1' zonder ons 00it baar plannen\n herwegingen te hebben medegedeeld, maakte zij.ons haar besluit bekend 'wegingen JJaar wij te jong waren om alleen te werken, zou ieder k'ind in huis komen bij een oom of tante, die het wilde opnemen

0^e/°U "9 tanïe CathTerrina blijven in Br etagne., Alexis zou naar een oom gaan, die mijnwerker te Varses in de Cevennes wak Benjamin naar enT oeren oom, die tuinman was te Saint-Quentin

ze^te EsrnandbIeen.tanle' ^ gehÜWd Was te Drente, aan den oever van de. Ik luisterde naar al deze schikkingen, terwijl ik wachtte, totdat de beurt aan 1J k^aom™M,aar. daar tante Catherina zweeg, vroeg ik: - En ik»

- Gij? Wel gij behoort niet tot dit gezin.

- Ik zal voor u werken. - Gij behoort niet tot dit gezin

- Vraag het aan Alexis, aan Benjamin, of ik niet vlijtig werk

- Ja, en ook goed soep eet, niet waar?

- Ja ja, hij behoort wel tot ons gezin! riepen allen uit één'mond.

Lize trad naar haar tante en vouwde smeeken