Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Waarmede zullen we ze uithouwen? — Wij hebben geen houweelen.

— Met onze lampehaken in het zachte gedeelte, met onze messen in het harde.

— Daarin zullen we nooit slagen.

— Zeg dat toch niet. Pagés; in onzen toestand kan men alles, als het op zelfbehoud aankomt; als op dit oogenbhk één van ons door den slaap overvallen wordt, dan is hij verloren.

Door zijn koelbloedigheid en vastberadenheid had de schoolmeester weder zijn heerschappij over ons verkregen, die hoe langer hoe machtiger werd; wij beseften allen, dat zijn zedelijke moed grooter was dan de onze en allen verwachtten hulp van deze kracht

Wij begonnen te werken, want blijkbaar was het uithouwen dier treden hef eerste wat wij doen moesten; wij moesten trachten ons zoo goed mogelijk in te richten, tenminste zoo, dat wij niet konden uitglijden in de diepte, die zich onder onze voeten uitstrekte. Vier lampen waren aangestoken en deze verspreidden voldoende licht om ons bij het werk te leiden t

— Laten we een plaats uitzoeken, die het best geschikt is voor het uithouwen, hernam de meester.

— Luistert, sprak oom Gaspard, ik heb u een voorstel te doen; als iemand van ons goed zijn verstand heeft, dan- is het de schoolmeester; toen wij half waanzinnig van angst waren, bebield hij zijn kalmte; hij is een man, en hij heeft bovendien een goed hart. Hij is evenals wij trouw geweest en hij weet van heel veel dingen meer dan wij. Laat hij ons thans leiden en het werk verdeelen.

— De schoolmeester! viel een der anderen in, waarom ik niet? Ik ben even goed opperman als hij.

— Hij is geen opperman; hij is een man en nog wel de dapperste van ons allen. — Gisteren zeidet gij dat ook niet.

— Gisteren was ik even dom als gij; ik dreef, even als gij, den spot met hem en wilde zijn meerderheid niet erkennen. Vandaag verzoek ik hem over ons te bevelen. Kom meester, zeg maar, wat ik doen moet! Ik heb sterke armen, dat weet g