Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nnk wii er heen om de koeien te zien, die reeds aangevoerd waren en een keuze te llen Wetachtige koeien waren er bij! Men had er van aherlei kleur en van al erlei grootte; er waren vette en magere; sommige met.haar kalveren andere metzware uiers; op het marktplein waren pok paarden die hinniSen merrtes die haar veulens lekten; vette varkens die kuilen in den grond eroevenspeenvarkens, die schreeuwden, of zi gevild werden; voorts schaden om die allen bekommerden wij ons met; wij had- I den alleen maaf oogen voor de koeien, die ons onderzoek doorstonden terwijl I zrmet haa? groote oogen knipten en langzaam met haar onderkaak heen-enweer^ schoven haar laatsten maaltijd herkauwend zonder eraan te denken, da, zij nooU meer het gras zouden eten van de weiden, waar zij werden groot- .

geNraaeen halfuur te hebben rondgedoold, hadden wij er zeventien gevonden, he™ nardrmST°e™lÓndOTeg -.er,elde» >»ii hem nogmaals, «elke

- Wat moet gij voor die koe hebben? vroeg de veearts.

iZ:g7^^l^^^^ ^etden veearts; hij :

^TS^frLs, ^™^rg£&& onze hoop weer be- Maar toen de onderhandeling zóó yas wending De veearts begon de koe gon te herleven, nam zij opeens eeri andere w8as te kort;

lens nauwkeurig op te nemen; zij J^d te ^alfto Q gevormd,

de horens waren te lang; 3 ^*^Xd Tan koelen hadden, hg de koe

De boer zei. damnar *l™™*^^ omdat zij in goede handen ITJToeitre^ei wf of, eenTeen heimelijk^ angst dat de koe met deugde.

T^S BffiWS l^o^^A: Zoo kwam hij ten

Jrop^ee tó^rifï dtefb^nShet kwaad, De veearts stoottemij ,ersluiks ^n om^nij tdoenbegrge ^

vaTztv^^^^ Maar twee honderd tien

-ff jffisï^ — *de

kTk Jrttftï 23* ffT?^ -ar de boer het , niet los.

pÉlgtlpiÉ

vatten, maar de boer hield mij tegen.

Sluiten