Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vfiend. Eindelijk kwam hij t^-Tl^hS^^Lv^, e-n".1S Van mi n wij behoeven maar den loopvaf'de Tneems te vtZn^ t f*™>?^ - Maar er zijn geen kad'en ,e ronden"? ie^rijwa'ren fr'niS ïnlfen

en^enTb^^

niet denzelfden indruk als de Theems g C gCmaakte Londen °P «ns

ver^L^ of wij nog

poort moesten doorgaan ^tZaZI ? en.' dat ^ onder een groote

scheen mij zeervrelmd 'toT maar * ^rf£m- T1 Volgden' versperde! Dit bij zich vergiste. Hy vergde rich dan ook „Ipw* Z^gfn' dat ik Vreesde' dat vormige poSrt, die zich met 1 °\"6t en W1J kwamen aan een boogwas Timpje Bar'Opnieuv!"vromen wfoen'd'f ^ moesten afslaan. Toen bevonden wij ons nieTlfnlpr^n k '/at mj rechts

liepen en i„ dezen doolhof „iel S^arnen *"J 2C" m e«" k™8 ">"*■

mee of drie persfien"o™^ÏSÏSh «SLÏ en dal

zich had g.rieh,, !t„nd op en o^nK^n^ur "" ™" ^afl'a

««heiden? bl.nwe JSL"^ SJ^^SlS hTn, fn^™^

«.pTeo'ïw'a.r h0°r,i,! SPrek»' ™el4e ik ^ " «™ernsler ,» it deed een

Dat ben ik. TriiinhpeT- W„„_ 4. Ti x. . „

— Die is dood, mijnheer.

Alleen op de Wereld 15e dr.

13

Sluiten