Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vernarn ik dat t^S^» ^^ ***** den ^ 2at" Later

een-oXl'nden^ka'p8 ^t^X^,**** ? d°°r

rp-alen sprak hij het woord B e thn af(?p^n d*n>°«aer. Verscheidene was van de w jk, waar mijn udm t™ * dacht, dat dit de naam

gelsch groen betéekende Tn dit deed me tSoS^h' ?a- ^ £ het en" boomen was beplant, wat me recht aprfoprll 'r,dat dle wnk met fraaie

ders zijn, dan die ïeeiyke Tombeïe straten yan LondSf* d-^eel ietS an" komst doorkruist hadden. Het wazeker ell inooi Lit* ™J blJ °-nze aan" . omringd door boomen 001 hms °P een ruim plein,

klimmen om door d^oïSnï te dï. n™ T b,°k s.chem K

betgeen men hem aanduidde MuSFil\ ÏJa> ,oIa"'c.kl "kts hegreep yan iroJken me, Capi «^S^tJ^\^^^ Z'

hij weer zijn vingers kraken en ÏZ *«Jn.lo?Sen °Pd.oen en nu en dan deed ' maakt bij de gedachte, dat ik zoo stralsg'over een paa" ^mitL^^^

■ttD^"£^S%i.ï/^<?ft *f SOj .edach,.. da, engere s.ra.eï irfjTott »&1«C3£SSSÏ' """" *

had en dat hij daar volkomen zeker van was ' beteekenis

^^^S^^^^S^^ dacht bij mij buiten de stad zouden komen^n dat he[ woo^G r e e n achter SSnJl' ^ goed van boomen als van het land kon worden eebezied ,1■ ÏLm £ ym~ «mg aan Mattia mede, en wij moesten laXnomft^L^A^n ï^v^ waren die menschen die nooit buiten de stad komL 'och dom, ^ ™

Sluiten