Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tevergeefs. Na verloof van eenfgen lijdTzag "kNS Ü'ÏMi^S'Z TV. £en bezem opzijde schoof, werd welfra een' £ Sa^M^ra™6*

Wi1t«„r?Jobr0er\Z-ei ^attia' die ons bevrijden kwam, hij is al weg ook

schoon, terwijl mijn oudste broer, Allen het vertrek aanveeg ^ Huï SW^fe 3 te" a^wooTdïn^^T ^ voort met

^ïeeTwa^ zal ^ - ik tot Mattia.

ku^e^S^andet dag « * d-^^SL^en dat wij

^dJ^-jSSiï^daar miJ dit veel korter

Mattia scheen een weinig verlegen

~ ikPD™*.f. niet' of ik het andere wel goed heb begrepen.

- Zeg mij maar, wat ge begrepen hebt. - He, kwam me voor, dat hij zei,

Sluiten