Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wmmmm

met een heer in den stal en * zeide beer , tién anderen zouden dood

^n-M^neet SS ïlbloe^w^ai gekregen.» Toen begreep zijn gegaan; hij heeft er maar eein mu p ^ s gesprek nam een andere ik, dat men over u sprak en luisterde^ maar ■«« ï _ ^ zal

ooren spitste, toen ik dien naam hoorde »Jr« ne«lev het 00gen.

ging uvf vader voort, zijn al ™ j^^^g?^ aannemen, dat Ar-

blik missehl^'nabhTfr dat'zou een vvönder zijn en wonderen zijn er niet thur in het leven blijft, dat zou een j opdaagt en

meer; maar als hi sterft, moet ik zeker zijn, dat er geenanuei p e moet ik, James Milligan, de eenige «f™™*^ breken op u " zei ï vader, „dat zal gebeuren; daar ^.^\yooAra \ niei'juist begreep, maar dat gentleman. En hij voegde er nog iets bij, dat ^ me^ul V ^ * doen

mij S^Cn ^ShflhS &Te^^^ -arhuis te gaan om aanstaat." Toen ging hi] heen. Mijn eerste g a„en teneinde iets te vernemijn vader het adres van den heer Milhgan te J^age dwaasheid men omtrent Arthur en jnoeder maar ik zag in dat ^ was zou zijn; een man, die met ongeduld °P «°dV J .gen- Van den t^iSS^^^£^S^ aaiden heer Milligan te zeg-

tta&s^ g°ede i^ding ™j ai genot §enoeg-

DE KERSTNACHT. XXXIX.

ken? Waar hen vinden Mmi had ons 0p een denkbeeld gebracht

Het bezoek van den heer James ^|am ^ „\J.eT moest gelukken. Daar en een plan doen vormen, .da^pnaar0^\m^7^as geweest kolden wij zeker de heer Milhgan eenmaal in De Roode Leeuw^was gew deed zijn, dat hij er nog wel een.tweede\neen derde maal zou *0 ^ immers zaken met mijn vader? Als hij .^^^"^ken; hij zou zijn* hij niet kende, hem volgen; hij zou dar diens woning om ^ j brengen. i bedienden aan 't praten brengen, en misschierJ0 onmogelijk toe.

Waarom.niet? DU scheerl onsm »^d«'0^f*SSnffcq, dat wij ArthJ te^nden, ^Tok^en ander^dat reeds dadelijk een einde maakte aan A%^lSiLlrr^ &ben0nnda het antwoord van vrouw Barberin,

Sluiten