Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheidene andere personen waren bij hen; ik begreep, dat dit de bank der eeluigen moest zijn. De ruimte voor het publiek was gevuld; boven de balustrade zag ik Mattia; onze «ogen ontmoetten elkander en wij lazen er in wat wii dachten. Dadelijk kreeg ik moed. Ik zou verdedigd worden; ik moest dus de hoop met opgeven; ik werd niet langer verpletterd door de oogen, die op mn gericht waren. y *

De ambtenaar van het openbaar ministerie nam het woord en sprak zeer kort. Hij scheen haast te hebben. Hij stelde de zaak voor: er had een diefstal plaats gehad m de Sint-Georgekerk; de dieven, een man en een knaap waren er binnengekomen met behulp van een ladder en door het verbreken van een glasraam. Zij hadden een hond met zich genomen, om de wacht te houden en hen te waarschuwen als er gevaar mocht dreigen en er iemand kwam Een voorbijganger, die Iaat naar huis terugkeerde — het was kwart over eenen — had met verwondering licht in de kerk bespeurd en hij had iets hooren kraken. Daarop had hij den koster gewekt; men was met eenige andere mannen naar de kerk gegaan, maar toen had de hond aangeslagen en terwijl men de dein- opende, waren de dieven door het venster gevlucht, den hond achterlatende, die de ladder niet kon opklimmen. Die hond, naar het terrein van de wedrennen gebracht door den agent Jerry, wiens doorzicht en ijver niet genoeg konden worden geprezen, had zijn meester herkend, die niemand anders was dan de beschuldigde op gindsche bank gezeten. Wat den anderen dief betrof, dien was men op het spoor.

Na eenige beschouwingen, die mijn schuld moesten bewijzen, zweeg het openbaar ministerie, en een schelle stem riep: ,,Stilte." Toen vroeg de rechter zonder zich tot mij te wenden, en alsof hij tot zichzelven sprak, hoe ik heette' hoe oud ik was en welk beroep ik uitoefende.

Ik antwoordde in het Engelsch, dat ik Francis Driscoll heette en bij mijn ouders te Londen woonde, in De Roode Leeuw, in Bethnal-Green. Daarop verzocht ik verlof om van de fransche taal gebruik te maken daar ik in Frankrijk was grootgebracht en eerst eenige m