Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laten aankomen om de gevangenen te bewaren, want als ik mijn venster niet had kunnen openen, zou ik nooit Mattia hebben kunnen beantwoorden Maar het raam open te maken was nog niet alles; de ijzeren staven bleven, en ook de dikke muren en de deur met het ijzeren beslag. Het was dus een dwaasheid aan de vrijheid te denken, en toch hoopte ik.

Di sterren verbleekten al meer en meer en de koude morgenlucht deed mij I bibberen; toch verliet ik het raam niet; ik bleef daar staan en luisterde en keek | zender te weten, wat ik doen moest, of waarnaar ik luisterde.

Een groot wit doek scheen naar de lucht te worden opgetrokken en op den grond werden meer en meer de voorwerpen in duidelijke rekken kenbaar. Het was thans het aanbreken van den dag, waarvan Mattia gesproken had. Ik luisterde met ingehouden adem; maar ik hoorde mets dan het kloppen van mijn eigen hart. Toen meende ik een hcht krabben tegen den muur te vernemen, maar daar ik geen voetstappen gehoord had, dacht ik, dat ik mij vergissen moest. Ik luisterde nogmaals aandachtig, en het krabben duurde voort. Eensklaps zag ik een hoofd boven den muur uitkomen en terstond daarop bleek mij, dat het Mattia niet kon zijn; hoewel 't nog slechts schemerde, herkende ik Bob. Hij zag mij tegen mijn trahes gedrukt — St! riep hij op een gedempten "toon. I En met de hand maakte hij een gebaar dat scheen te beteekenen, dat ik mij | niet van het venster moest verwijderen. Zonder hem nog te begrijpen, gehoorzaamde ik. In zijn andere hand had hij een langen koker, die mij toescheen van glas te zijn. Hij bracht dien aan den mond

Nu begreep ik dat het een blaaspijp was. Ik hoorde iets suizen en op het^ zelfde oogenblik schoot er een wit balletje door de lucht en viel voor mijn voeten neer. Onmiddeüijk verdween het hoofd van Bob achter den muur en ik hoorde niets meer. - X

Ik raapte het balletje op; het was een dicht meengefrommeld stuk fijn papier om een hagelkorreltje. Het kwam me voor, dat er letters op waren geschreven maar het was nog niet helder genoeg om ze te kunnen lez