Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MOOIE LUIERS HEBBEN WAARHEID GESPROKEN. XLIH.

Nog altijd stond ik sprakeloos, maar Mattia deed, wat ik geheel Tergat.

— Wij bedanken n wel juffrouw, zei hij.

En hij duwde mij zachtkens naar buiten, de keuken uit.

— En nu op weg; vooruit! zei hij. Wij moeten nu niet alleen mevrouw Milligan en Arthur opsporen, maar ook Lize moeten wij inhalen. Wat komt dat uitstekendi Wij zouden te Dreuzy onzen tijd maar verloren hebben; en nu kunnen wij onzen weg vervolgen. Wij hebben al zooveel teleurstellingen gehad, nu loopt het ons mee; de wind is veranderd. Wie weet, welk geluk ons nog wacht! En wij vervolgden zonder tijd te verliezen onzen weg om De Zwaan in te halen en bleven overal lang genoeg om te slapen en eenige stuivers te verdienen Te Decize, waar het kanaal van Nivernais uitmondt in de Loire, woegen wij naar De Zwaan. Zij was het zijkanaal ingevaren en dit volgden wij dus ook tot Digoin; daar namen wij het kanaal, dat naar Chalon leidt.

Mijn kaart wees mij aan, dat zoo ik over Charolles ging naar Macon, die ons een omweg en verscheidene dagmarschen zou uitsparen; maar dit was een stout besluit, waarvan wij de verantwoordelijkheid geen van beiden op ons wilden nemen, nadat wij het vóór en tegen hadden overwogen; De Zwaan toch had zich onderweg kunnen ophouden, en dan zouden wij haar vóór zijn.

Wij volgden de Saóne van Chalon tot Lyon.

Daar stuitten wij op een groote moeilijkheid: was De Zwaan de Rhöne op- of afgevaren? Met andere woorden: was mevrouw Milligan naar het Zuiden van Frankrijk of naar Zwitserland gegaan.

Wij vroegen inlichtingen aan de varensgezellen en aUe menschen, die op de kaden hun bezigheden hadden; eindelijk kregen wij de zekerheid, dat mevrouw Milligan naar Zwitserland was gegaan. Wij volgden dus den loop der Rhóne naar den oorsprong.

— Door Zwitserland gaat men naar Italië, zei Mattia. Als wij mevrouw Milligan nareizende, eens te Lucca kwamen, wat zou Christina blij zijn!

ArmÜ' g,oede Mattia! Hij hielp mij