Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

muur, maar met een onbekende stem. Van wie kon die stem zijn?

— Van Arthur? vroeg Mattia.

Neen, het was van Arthur niet; ik herkende die stem niet; en toch liet Capi een gesmoord blaffen hooren en gaf alle teekenen van blijdschap.

Ik was met m staat mij langer te bedwingen, maar riep: - Wie zingt daar?

En de stem antwoordde: Rémi. 6

Mijn naam, in plaats van een antwoord, Mattia en ik zagen elkander onthutst aan. Terwijl wij elkander sprakeloos stonden aan te staren, zag ik achter Mattia een witten zakdoek in den wind fladderen; wij snelden naar die ziide heen.

Eerst toen wij aan de heg daar ter plaatse kwamen, zagen wij de persoon aan wie de arm toebehoorde, die met den zakdoek had gezwaaid Het was Lize. Maar wie had gezongen?

Dat was de vraag, die wij haar gelijktijdig deden, Mattia zoowel als ik, zooara wij in staat waren een woord te uiten.

— Ik, zei zij. — Lize zong! Lize sprak!

Wel is waar had ik tallooze malen hooren verzekeren, dat Lize eenmaal haar stem zou terugkrijgen, maar ik had nooit kunnen gelooven dat dit mogelijk zou zijn. En toch was het gebeurd; zij sprak; het wonder was geschied en liet was, toen zij mij had hooren zingen en mij bij haar zag komen terwiil ze meende me voor altijd verloren te hebben, dat zij die heftige gemoedsaandoening ondervonden had.

Ik werd zoo ontroerd, dat ik mij met de hand aan een boomtak moest vasthouden Maar het was nu de tijd niet om zich door aandoeningen te laten overstelpen. ö

— Waar is mevrouw Milligan? zei ik. Waar is Arthur?

Lize bewoog de lippen om te antwoorden, maar ze kon slechts geluiden uitbrengen. Ongeduldig nam zij weer haar toevlucht tot haar gebarentaal om zich spoediger te doen begrijpen; haar tong en haar geest waren nog niet bedreven genoeg.

Terwijl ik met de oogen haar taal volgde, die Mattia niet verstond, zag ik achter in den tuin een wagentje, dat door een knecht werd voortgeduwd- in dat wagentje lag Arthur uitgestrekt, en achter hem ging zijn moeder en' ik boog mij voorove