Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die haar zwakken zoon ondersteunt, maar de zoon, die een schoon en krachtig jongeling is geworden, bedreven in alle lichaamsoefeningen, bevallig ruiter, flink roeier, onverschrokken jager, die met innige teederheid zijn arm biedt aan zijn moeder; want in strijd met de voorstelling van mijn oom, James Milligan, is het wonder gebeurd: Arthur is in leven gebleven en hij zal blijven leven.

Op eenigen afstand achter hen, zie ik een oude vrouw komen, gekleed in do dracht der Fransche boerinnen. Zij heeft een kindje op den arm met een wit cachemieren manteltje om; de oude boerin is vrouw Barberin en dat kind is het mijne; het is mijn zoon, de kleine Mattia.

Nadat ik mijn moeder teruggevonden had, wilde ik, dat vrouw Barberin bij ons zou blijven, maar zij nam dit niet aan. , — Neen, zei ze, mijn beste Rémi, mijn plaats is thans niet bij uw moeder, p öij moet thans werken om knap te worden en door uw kennis een heer te worden, zooals gij door uw geboorte reeds zijt. Wat zóu ik bij u doen? Mijn plaats is niet in het huis uwer wezenlijke moeder. Laat mij naar Chavanon terugkeeren. Maar onze scheiding zal niet voor altijd wezen. Gij wordt grooter; gij zult trouwen en kinderen krijgen. Dan eerst, als ge wilt en ik nog in leven ben, zal ik bij u komen om uw kinderen te verzorgen; ik kan hun min niet zijn, zooals ik uw min geweest ben, maar mijn leeftijd zal mij niet beletten, dat ik goed op uw kinderen pas; ik ben een vrouw van ervaring, en oude menschen hebben niet veel behoefte aan slaap. Bovendien zal ik uw kinderen liefhebben, en ge kunt er zeker van zijn, dat ik mij de kleinen niet zal laten ontstelen, zooals men u gestolen heeft.

Wat vrouw Barberin verlangde is gebeurd; korten tijd voor de geboorte van ons kind, is men haar te Chavanon gaan halen en zij heeft alles verlaten, haar dorp, haar gewoonten, haar vrienden, de koe, die uit onze koe was geboren, om in Engeland bij ons te komen; onze kleine Mattia wordt gezoogd door zijn meoder maar hij wordt verzorgd, gedragen, beziggehouden en geliefkoosd door „moeder" Barberin, die v