Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bc kuste hem op zijn snuit, zooals voorheen, toen hij mij troostte en de armoede myner kindsheid deed een denkbeeld bij mij oprijzen/dat ik terstond 1uitte-

- JJie som zal de eerste bijdrage zijn voor een verplegings- en toevluchtsoord voor kleine straatmuzikanten; mijn moeder en ik zullen het overige «even *Tpn wV? mam?' t2?1 Matüa terwijl hij de hand kustte mijner moeder,'ma* ft een klein aandeel in dat goede werk dragen? ' 8

Als gij het toestemt zal de opbrengst van mijn eerste concert te Londem «>voegd worden bij hetgeen Capi ontvangen heeft:

EINDE

Sluiten