Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE GEDEELTE.

HOOFDSTUK L

Moeder en Zoon.

„Moeder Moeder ! Kom gauw hier !.. . * Ze komen

door de Avenida de Mayo \" „Ja, daar zijn ze !...." „Ziet u zé ?"

„Ja, best, Oh, wat heerlijk, nu met den oorlog

naar Frankrijk te kunnen gaan ! „En te gaan vechten \"

Dit gesprek had plaats tusschen een eenvoudig gekleede dame met een aangenaam uiterlijk en haar zoon van omstreeks vijftien jaar.

Het was den 25en Augustus 1914, dus drie weken na het uitbreken van de oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland en daar de gebeurtenis, welke wij beschrijven, plaats vond te Buenos-Aires, was het winter. Onze jonge lezers zullen wel weten, dat aan de andere zijde van den evenaar, d. w. z. bij onze tegenvoeters, de jaargetijden juist omgekeerd vallen en dat het dus daar in de maand Augustus volop winter is.

Het was een heerlijken wintermorgen, en onder toezicht der politie trokken twee tot driehonderd mannen de Marseillaise zingende, met de Fransche vlag voorop, door de voornaamste straten van de hoofdstad der Republiek Argentinië.

Deze stoet werd gevormd door gemobiliseerde Franschen, die den volgenden dag zouden vertrekken.

Terwijl de optocht voorbij trok, stonden moeder en zoon

Sluiten