Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wat is dat !" vroeg hij verwonderd, de gek van Baracas is die'een landgenoot van mij ?"■ ,

„Ik heb alle reden het te veronderstellen', zeide de ingenieur, „want ik heb, toen ik te Parijs studeerde, dien naam hooren noemen en wel in verband met zeer belangrijke ontdekkingen op wetenschappelijk gebied ; zijn signalement beantwoordt volkomen aan dat van den gek van Bajracas. Als ik mij goed herinner, studeerde hij toen ter tijQ in de medicijnen".

r jan ging toen niet verder daarop in ; het nieuws had hem echter weer plotseling aan zijn plan doen denken, om te trachten met zijn buurman in aanraking te komen.

Toen hij nu met zijn moeder van "de Avenido de Mayo thuis gekomen was, speelde dit alles hem weer door het hoofd, vandaar dat hij zoo onbegrijpelijk afgetrokken was.

Na afloop van het middagmaal bleven moeder en zoon nog eenigen tijd babbelen. Toen Mevrouw Robin echter opstond om de tafel af te nemen, gaf Jan voor nog wat te werken te hebben en ging naar zijn kamer. De moeder, verheugd over het goede voornemen van haar jongen, moedigde dit aan ; kuste hem goeden nacht en begaf zich ook naar haar kamer.

Jan wachtte ongeveer een uur. Toen trok hij zijn schoenen uit, maakte de deur van zijn kamer zachtjes open om geen leven te maken en bleef even voor de kamer van zijn moeder staan luisteren.

„Gelukkig zij slaapt", mompelde hij glimlachend.

Daarna sloop hij behoedzaam naar buiten, na eerst het electrisch alarmsignaal buiten werking gesteld te hebben, uit vrees dat dit anders zijn moeder wakker zou maken.

Zie zoo, eindelijk was hij buiten. Het was ongeveer tien ^ uur. De straten waren pikdonker, want de enkele lantaarns verlichten de buurt slechts spaarzaam. Jan had maar een paar passen te doen om de schutting, welke het huis van den gek van de buitenwereld afsloot, te bereiken. Voor de schutting gekomen, begon hij zich af te vragen, hoe hij te werk zou gaan. Aanbellen bij den onbekende op dit uur l Dat zou te mal zijn. Hij wist zeer goed, dat alhoewel de vensters van het laboratorium hel verlicht waren, een be-

Sluiten