Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijken van welke nationaliteit hij was. Zoodoende zou een botsing met den vertegenwoordiger van een'land, dat hij verfoeide, vermeden kunnen worden.

Na dit besluit genomen te hebben, herkreeg hij weer zijn gewone kalmte en kon hij dan ook op een geheel onverschillige toon aan den zeer gewichtig uitzienden gegalonneerden portier van het paleis uitleggen, waarvoor hij kwam.

Toen hij mededeelde, dat het voor de telefoon was, welke de prins besteld had, haastte de cerberus zich hem naar de eerste verdieping te brengen, waar de werkkamer van den Duitschen attaché was.

Nu Jan zich in het huis van een vijand bevond, kreeg hij onwillekeurig een onaangenaam gevoel over zich, maar toch kon hij niet nalaten de weelderige inrichting van het 'paleis te bewonderen. Deze weelde was niet zoo onbegrijpelijk, aangezien de bewoner eenige malen millionair was.

De werkkamer, waarin men hem had gebracht, was een groot en ruim vertrek. Het bovenste gedeelte der wanden was vol boeken, terwijl het overige gedeelte, tot op ongeveer manshoogte van mooi geschilderd hout was.

Deze kamer was door een glazen schuifdeur gescheiden van een ander vertrek, dat eveneens boeken scheen te bevatten. Overal zag men prachtige schilderijen, kostbare tapijten, bronzen beelden, schitterende fauteuils, kortom een interieur, dat van rijkdom getuigde.

Op de gang had Jan door een deur in de eetzaal kunnen kijken, waar een groot gezelschap dames en heeren bijeen was, die blijkbaar goed onthaald werden.

„Mooi", dacht Jan, „de mof begint reeds stemming te maken voor zijn land !" v •<

Daarna zijn schouders ophalende, mompelde hij : Wacht maar, als onze soldaten op dezelfde manier blijven vooruit trekken, dan zal het hem binnen enkele weken niets meer geven".

Hij mocht zich echter niet laten afleiden en zette daarom alle gedachten aan den oorlog uit zijn hoofd. Hij vroeg hem de plaats te willen wijzen, waar de telefoon stond en waar men het gevoelige toestel wüde aangebracht hebben.

Sluiten