Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet uit zichzelf naar beneden vallen.... toen ik hier binnenkwam waren ze in de hoogte. Dat weet ik zeker, beslist zeker dus er moet iemand achter die deur geweest zijn en die iemand lijkt op den geleerde zulke

oogen heeft niet iedereen en ik zou ze onder duizenden herkend hebben. Gisterenavond heb ik ze gezien en zoo even heb ik ze daar weer gezien'.

De jongen had geen zin langer daar te blij ven. Hij voelde zich slecht op zijn gemak in die kamer van den vijand van zijn land, waar hij bovendien de aanwezigheid van den geheimzinnigen man vermoedde. '

Hij pakte zijn gereedschappen bij elkander en ging den schitterenden, met rood tapijt bekleedde trap af. Den in uniform gekleedden portier, die hem met een vriend- , schappelijke glimlach groette, voorbijgaande, vroeg hij :

„Is er nog iemand boven? Ik heb laat gewerkt ',

"Neen", zeide de man, „de prins dineert van avond bij den gezant en het personeel heeft vrijaf".

Jan Robin verwijderde zich meer en meer verbijsterd. Had hij nu werkelijk den gek van Barracas gezien ? Als hij hef geweest was, wat deed die man dan in dat vertrek, waar& hij zich blijkbaar scheen te verbergen ? De drukte op straat en het helle licht deden hem aangenaam

aan. "' , * , . ■

„Bah!" zeide hij, terwijl hij trachtte de gedachte van zich af te zetten, „ik ga er morgen weer heen en dan zullen wij eens zien of die vervloekte kerel werkelijk m het huis is."

Sluiten