Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oplossing wilt hebben van al de geheimzinnige dingen, welke je gezien hebt, vanaf den dag, dat je geprobeerd hebt bij den gek van Barracas door te dringen, kom dan vanavond bij hem. Klop driemaal met lange tusschenpoozen op zijn deur en hij zal je open doen.

„Met wie spreek ik", vroeg Jan ?

„Met een landgenoot en vriend".

„Maar wie is u dan ?",

„Ik ben", antwoordde de stem, „Tolback, de gek van Barracas zelf".

Jan hing den hoorn op en verwijderde zich ten prooi aan de hevigste opwinding. Hij gaf het op langer naar een oplossing van deze geheimzinnigheden te zoeken. Al deze, schijnbaar zoo onsamenhangende gebeurtenissen dwarrelden door zijn brein.

Als in een droom liep hij naar huis, zich afvragende :

„Moet ik nu vanavond naar den gek gaan ?"

Na eenige oogenblikken van aarzeling, haalde hij zijn schouders op en zeide :

„Natuurlijk zal ik gaan, ik moet eindelijk de waarheid weten".

Sluiten