Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I „Je vraagt jezelf af", zeide hij, „wat ik eigenlijk ben en welk gebruik ik maak van de kennis, waarop ik zoo prat ga. Je beoordeelt mij net zoo," als al die domme menschen hier uit de buurt, die mij den gek noemen, omdat ik geen betrekking heb, geen ingenieur ben, geen werkman, kortom, omdat men mij niet kan rangschikken in een bekende maatschappelijke klasse.

„De menschen willen nu eenmaal niet toegeven, dat er spe'cialejwezens kunnen bestaan, wier eenig verlangen het is te werken, wier eenige bezigheid is, het zoeken naar het onbekende.

„Niettegenstaande de wereld van 1914 zich verheven acht boven de menschen der middeleeuwen, omdat deze toovenaars — feitelijk niets anders dan geleerden — verbrandden, is de menschheid toch sedert eeuwen niet veranderd.

„Men misgunt mij mijn eenzaam leven met mrjn gedachten en mijn boeken en mijn instrumenten; men verwijt mij, dat ik mijn verlangen en mijn dorst naar kennis niet mededeel aan mijn medemenschen ; men begrijpt dat met en het feit dat mijn leven niet gelijk is aan dat van onwetenden en domooren, is voldoende om mij voor gek te houden. Gekken, zooals ik zijn er bij honderdtallen geweest in den loop der tijden.

„Toen Archimedes uit het bad komende door de straten van Syracuse liep, schreeuwende-: „Ik heb het gevonden !" heette hij ook gek.

„Gek was ook Gallilee, die verbrand zou geworden zijn, indien hij het gewaagd had zijn slingerwetten bekend te maken. Ja hij werd zelfs gedwongen deze op de meest onteerende wijze voor de rechtbank der Inquisitie af te zweren. .

„Gek was ook "Galvano, die toen, hij op zijn balcon bezig was met zijn grillige ijzeren figuurtjes de wetten der electriciteit te bestudeeren, door de voorbijgangers werd uitgejouwd. . - ■

„Dewereldis altijd genegen om iets, wat zij met begrijpt, voor gek te houden".

Nadat hij deze woordenvloed op de manier van een groot

Sluiten