Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paardje en een kurassier, die beiden door middel van spiritus in beweging gebracht worden, gegeven heeft.

„Ik weet welke opdracht hem bij zijn vertrek naar Ar, gentinië werd toevertrouwd en ik zie ook de namen van de personen, die met hem. aan boord waren. Ik ken zijn familie en zijn vrienden, zijn smaak en zijn liefhebberijen.

„Hij houdt van zoete gerechten en zeer zware sigaren, welke zijn dokter, professor Virchow hem verbood, toen hij hem de laatste keer op den i8en Maart 1910 raadpleegde, na het diner, aangeboden door den directeur van de Hamburg-Amerika Dijn".

De jongen was een en al bewondering.

„Maar U weet alles", zeide hij.

„Nog niet, maar ik weet nu, dat ik alles te weten zal komen. In deze laden rechts van mij zijn alle door den prins betaalde rekeningen geborgen. Ik zal de namen van al zijn leveranciers opschrijven en zij zullen mij zeker herkennen, wanneer ik bij hen kom en hen herinner aan mijn. laatste bestelling.

„In de andere laden bevinden zich zijn chequeboekjes, zijn rekening met de bank en alle inlichtingen aangaande zijn fortuin. fflÉl

„Dat is een aardig bedrag ; er is ongeveer twee milhoen Mark. Maar ik zal er geen cent van aanraken, wanneer ik uit het vel van Herr von Gloecken treed, zullen zijn erven alles in tact vinden.

„Hier is de persoonlijke correspondentie van mijn model : zoodra ik er in geslaagd ben zijn handschrift góed na te maken, zal ik die voortzetten.

„Ik ken zijn familie op mijn duimpje. God zij dank is hij. vrijgezel, wat mijn werk veel gemakkelijker maakt, maar ik moet er voor zorgen, dat ik mij tegenover de oude tantes, die een kasteel bewonen in den omtrek van Breslau, als den oplettenden neef gedraag en niet vergeet mijn grooten invloed aan te wenden ten gunste van mijn neven en nichten, van wie ik een nauwkeurige lijst heb opgemaakt".

Nadat hij op deze wijze het bureau onderste boven gehaald had, begon de geleerde al de voorwerpen van het vertrek aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen.

Sluiten