Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IX.

De kapitein van der Poot.

De kapitein van der Poot was een vroolijk, opgewekt mensch. Men had hem voor den oorlog bij de vertrekdagen op het dek van de Frisia bij den valreep moeten zien staan.

Gekleed in zijn mooi zwart met goud afgezet uniform, zijn witte1 pet op zijn groot rossig hoofd, was hij het toonbeeld van levenlust. Hij was onuitputtelijk in beleefdheden tegenover zijn passagiers, , die meestal uitgeleide gedaan werden door een menigte van vrienden. Vrienden, voor wie een dergelijk vertrek altijd een dankbare afleiding vormde en die dus 'nooit ontbraken.

Deze plichtplegingen waren den kaptein goed toevertrouwd. Die dagen behoorden tot de aangenaamste van zijn leven. Hij zag gaarne dien stroom van rijke eerste klasse passagiers. IP^P

Hij hoorde gaarne den helderen klank van tegen elkander stootende champagneglazen op het Oogenbhk van afscheid nemen in de prachtige eetzaal van het schip.

Doordat hij gewoon was een wit vest te dragen, liep zijn kleine maar breede gestalte nog meer in het oog en leek het alsof hij overal tegelijk was. Nu eens zag men hem bij den valreep, waar hij den nieuw aangekomenen verwelkomde, dan weer was hij in de luxe hutten, waarheen hij persoonlijk voorname passagiers begeleidde en onderwijl wist hij altijd tijd te vinden zich bij de goed voorziene en smaakvol gedekte tafel te goed te doen aan een paar sandwiches, een koekje of een glas champagne te nuttigen.

Sluiten