Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\

HOOFDSTUK X.

S. O. s.

Vijf dagen geleden had de Frisia de naven van BuenosAires verlaten. Aan boord bevonden zich op verschillende plaatsen de voornaamste helden van ons verhaal.

Wij vinden er in de eerste plaats onzen vriend Jan in zijn betrekking van hulp-marconist. De hut, ingericht als station voor draadlooze telegrafie, diende hem als logies. Deze stond op het voorste gedeelte der hoogste verdieping van het dek.

De luxe hut daarachter was ingericht voor den prins von Gloecken. Gelukkig voor Tolbach reisde de kolonel alleen, aangezien zijn adjudant den dag voor de inscheping ziek geworden was.

Onder een groote menigte derde klasse passagiers vinden wij eindehjk Mevrouw Robin en Tolbach. De laatste had nog altijd zijn gezicht in zwachtels gewikkeld en deed hij het voorkomen alsof hij zich bij het verrichten van scheikundige proeven ernstig had verbrand.

De meeste passagiers waren in het geheel niet op hun gemak, toen zij aan boord kwamen. Ze waren bang, dat er onderweg iets zou gebeuren.

Zij wisten, 'dat men bij het reizen in dezen tijd op alles voorbereid moest zijn, zoodat zij vreesden, dat de Frisia door het een of ander Duitsch oorlogschip aangehouden of misschien in den grond geboord zou worden.

Toen echter de eerste vijf dagen heel gewoon verliepen, begon men zich langzamerhand wat geruster te gevoelen.

Sluiten