Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe het ook zij, Jan zag met ontzetting zijn móeder en haar metgezellen in de diepte verdwijnen. Nu kon hij zich niet langer bedwingen. Hij dacht noch aan zijn chef, die hem op zijn post wachtte, noch aan zijn phcht, noch aan zijn belofte, noch aan zijn eer,, die op het spel stond. Gebood zijn phcht hem niet zijn moeder, die verdronk, te redden ?

Zonder zich een oogenblik te bedenken trok hu zijn jas en schoenen uit, kroop naar de plaats waar de touwen voor het strijken der sloepen gebruikt, hingen, greep deze en het zich, zonder te letten op de waarschuwingen der matrozen, daar langs naar beneden glijden.

Het touw reikte echter maar tot ongeveer drie meter boven den zeespiegel. Deze kleine afstand beteekende voor Jan, die een goed zwemmer was, niets. Na de hoogte met het 'oog geschat te hebben, het hij zich, zonder aan iets te denken, vallen en kwam in zee terecht.

Toen hij, na onder gedoken te zijn, weer boven kwam, begon hij te midden van de rond om hem zwemmende drenkehngén, zijn moeder te zoeken. Eindelijk ontdekte hij haar omringd' door met den dood worstelende passagiers.

Het was weer haar witten halsdoek, die hem haar deed herkennen. Bijna geheel uitgeput door de ongewone vermoeienis en de hevige aandoening van deze reeks van angstige gebeurtenissen, wist Jan met inspanning van al zijn kracht bij haar te komen.

Hij sloeg zijn arm om haar hoofd en zwom uit alle macht naar de sloep, die, hoewel omgeslagen, hem toch totfeteun zou kunnen dienen. Een tiental mannen, die hier reeds een plaats hadden weten te bemachtigen, trachtten haar drijvende te houden.

Met een paar slagen bereikte Jan deze, met den arm, die vrij was, greep hij er naar en trachtte zijn moeder erop te brengen, maar plotseling kreeg hij een slag op het hoofd. Hij voelde een -schok en viel in zee terug.

Een der mannen, die reeds op de sloep was, dacht, waanzinnig van angst slechts aan eigen lijfsbehoud. De man wist, dat zijn eenige kans op redding de sloep was en wanneer hij meerdere personen de gelegenheid gaf zich

Sluiten