Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Je hebt niet noodig op hem te wachten; hernam Herr von Gloecken nog luider.... Die jongen was op mijn torpedojager te Buenos-Aires. Hij blijft hier in mijn persoonlijken dienst Maak dus dat je wegkomt!"

Zonder een woord te zeggen, salueerde de matroos, maakte rechtsomkeert en verwijderde zich.

Na zorgvuldig de deur afgesloten te hebben, ging de prins vervolgens naar de raampjes, welke hij eveneens opende en sloot, zooals hij dat met de deur gedaan had. Achter deze zag hij niemand. Het dek was verlaten, want het gedeelte rondom de statiehut was verboden terrein.

Na zorgvuldig deze voorzorgsmaatregelen genomen te hebben, kwam hij bij den jongen terug en zeide hem :

„Zie zoo, ik ben er ! Wanneer ik als spion gefusilleerd word, dan zij het zoo ! In dat geval zal ik weten te sterven als een goed Franschman in het gezicht van al die Moffen. Maar ik zal eerst trachten hun te laten zien, waartoe een Franschman in staat is.

Sluiten