Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ja", zeide Jan, „want ik heb den vuurpijl werkelijk gezien".

Tolbach nam een slokje wijn en vervolgde zijn verhaal.

„Ik was dus te laat het schip te redden, maar ik begreep, dat ik, om mijn groote plannen ten uitvoer te brengen, gebruik moest maken van de verwarring, die aan boord

Op dat oogenblik spring ik op den schurk toe.

zou heerschen, wanneer een regen van granaten op de boot zou neervallen.

„De omstandigheden waren mij buitengewoon gunstig en ik moest er profijt van trekken. Zonder een seconde te verliezen ontkleedde ik den kolonel en trok zijn kleeren aan, terwijl ik hem in mijn plunje stak. Ik was echter zoo voorzichtig zijn hoofd te wikkelen in mijn zwachtels, want ik wilde het doen voorkomen, alsof ik dood was. Daarna wierp ik het lichaam van den prins door het raampje van de hut. Dit was gelukkig groot genoeg, anders", voegde de geleerde ijskoud er aan toe, „zou ik genoodzaakt zijn

Sluiten