Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Hij spreekt blijkbaar volgens een zekere geheimtaal, waarin het woord „Hannover"een soort van sleutel schijnt te zijn en waarop ik natuurlijk met het daarop sluitende woord moet antwoorden. 1

„Dit beest, in zijn gouden pakje, heeft zich dadelijk hevig opgewonden en mij gedreigd met den minister van mijn onwetendheid in deze zaak op de hoogte te zullen stellen.

Zag hij Tolbach de eerbewijzen en gelukwenschen in ontvangst nemen

Ik heb hem gelast een kwartier op mijn bevelen te wachten, daar ik hem binnen dien tijd een gewichtig document' betrekking hebbende 'op deze zaak, zal brengen, hetwelk' hij aan den minister zal moeten overhandigen.

„Helaas! dat kwartier is nu bijna verstreken en ik weet nog niets, want het bedoelde bevel werd gegeven op een datum waarover ik in het boekje van von Gloecken niets anders vind dan drie onbeschreven bladzijden.

„Die ongelukkige prins heeft juist in die dagen om de

een of andere reden geen enkele aanteekening gemaakt

Het is om dol te worden ! Dat ik, nu ik al die groote moeilijkheden overwonnen heb, toch nog word geplaatst voor een dergelijk onoplosbaar iets".

Buiten zichzelf van machtelooze woede, wierp de geleerde

Sluiten