Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ben ik gisterenavond van Hamburg gekomen. Ik was met eenige moffen, die mij naar mijn meester in het hoofdkwartier zouden brengen, maar tot mijn groote spijt kan ik U niet zeggen, waar dat is".

De aviateur stampte woedend op den grond op het vernemen van dit antwoord.

„Verduiveld !" riep hij uit. „Wat is dat jammer !"

Daarna begrijpende, dat het onnoodig zou zijn verder aan te dringen, bekommerde hij zich niet meer om den jongen en ging haar zijn toestel terug. Hij begon bij het schijnsel van een klein electrisch zaklantaarntje den motor aan een onderzoek te onderwerpen. Dat duurde niet lang.

„Ah !" riep hij' uit. „Ik heb het defect gevonden. Een draad van den magneet is gesprongen, een kleinigheid, dat ik binnen een paar minuten zal kunnen verhelpen".

„En zult U daarna weer opstijgen ?" vroeg Jan.

„Nu, en wat dacht jij dan", hernam de vliegenier,terwijl hij met zijn motor bezig was, „denk je dat ik van plan ben hier te bhj ven en gevaar te loopen door de moffen met mijn machine geVangen genomen te worden ?"

Terwijl de vheger .vlug .zijn motor herstelde, stond Jan in gedachten verzonken. Toen de aviateur ongeveer tien minuten later zich lachend oprichtte, zeggende :

„Ziezoo, ik ben er, alles is weer in orde, ik zal hem nu wat gas geven ;" legde den jongen zijn hand op den arm van den man en vroeg op zijn beurt:

„Zoudt U heel graag willen weten, waar zich het hoofdkwartier van den kroonprins bevindt ?"

Nu en of ik het graag zou willen weten", antwoorde de Franschman. „Zoodra ik het weet, zal ik niet lang wachten met er naar toe te gaan om er vijf of zes bommen op te laten vallen, die daar dan zeker een heel aardige uitwerking zullen hebben".

„Nu mijnheer !" hernam de jongen, opgetogen bij de dachte dat hij misschien een Fransch soldaat zou kunnen helpen een dergelijke onderneming ten uitvoer te brengen. „Wat mij van nacht niet bekend is, zal ik U misschien morgenochtend kunnen mededeelen".

„Morgen is te laat, vriendje ! Je denkt toch zeker niet, dat

Sluiten