Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jan gehoorzaamde en met een korte krachtige beweging bracht hij den motor aan den gang, terwijl hij zich daarna vlug van het toestel verwijderde om niet met de schroef in aanraking te komen.

Onmiddellijk sloeg de motor met een vervaarlijk geluid aan. De vliegenier, vreezende dat dit geluid de aandacht der Duitschers zou trekken, zette de kraantjes open, opdat hij zoo spoedig mogehjk met zijn toestel weg zou kunnen komen.

Eenige meters hep het vliegtuig over den grond om daarna langzaam en statig op te stijgen. De aviateur groette den jóngen met een vriendelijk handgebaar en verdween in de duisternis, daar het weer geheel donker was, doordat de maan achter eenige wolken verborgen was.

Zich opnieuw alleen in dit onherbergzaam oord bevindende, besloot Jan een beschut plekje uit te zoeken om daar het aanbreken van den dag te kunnen afwachten.

Hij was niet meer bang en had in het geheel geen haast meer om zijn meester terug te vinden.

Slechts één gedachte hield hem voor het oogenblik geheel bezig; hoe zal ik den aviateur het huis, waarin de kroonprins zich bevindt, aanwijzen ? Ja, hoe ?

Sluiten