Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

De seinende ploeg.

Drie Duitsche divisies waren tusschen Conflans en Etain opeen gehoopt. Alhoewel zich in deze streek ontelbare kleine dorpen bevonden, waren er zoo ontzettend veel soldaten, dat zij onmogelijk allen een onderdak konden vinden, zoodat verscheidene verplicht waren in het open veld te kampeeren.

Deze kampen vormden een cirkel rondom drie a vier groote kasteelen en buitens, waarvan het voornaamste. dat van Seigneulles was. j.

Een schitterend, in renaissance stijl opgetrokken gebouw, prachtig op een heuvel gelegen, scheen dit kasteel met zijn groote zalen, weelderige inrichting en mooie ligging voorbestemd te zijn, om als huisvesting van den aanvoerder van al deze legers te dienen.

Alles wees er dus op, dat deze bezitting gekozen zou worden om als hoofdkwartier dienst te doen. Een sterke, tot aan de tanden gewapende wacht was gelegerd in den tuin van dit kasteel. Op den toren der linkervleugel zag men een reeks telefoon- en telegraafdraden te samen komen. Dag en nacht vlogen een menigte vliegtuigen rond het gebouw, terwijl voortdurend ordonnansen, te paard of per motorfiets, en officieren van alle rangen en regimenten kwamen en gingen.

, Om negen uur in den morgen vertoonden zich te midden van deze mengeling van allerlei militairen, een tiental Duitsche soldaten, die een jong matroos begeleidden.

Sluiten