Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij wachtte ongeveer een half uur. Toen zij er zeker van waren, dat de ballon niet meer terugkwam, leek het hun, dat de veronderstelling van den jongen juist was geweest. Hierop begonnen zij dadelijk, maar dezen keer goed, hét veld om te ploegen, opdat geen enkele spoor van den plattegrond achter zou blijven en de Duitschers dus gêen argwaan zouden kunnen krijgen.

Tegen vier uur in den namiddag, gingen Jan en de boer naar den kapitein.

„Het werk is klaar," zeide de oude, den officier op het veld wijzende.

„Dat is goed", antwoordde deze „kom morgen terug en men zal je de aardappels geven om te poten".

Wat Jan betrof, deze keerde naar zijn meester terug, vol spanning de groote gebeurtenis tegemoet ziende, die waarschijnlijk spoedig zou plaats grijpen en waaraan hij een werkzaam deel had gehad.

„Oh !" Patroon ! Patroon !" riep hij uit, „verbeeldt U, dat misschien binnen enkele uren door Uw en mijn hulp de Kroonprins en zijn officieren dood zullen zijn, bedolven onder de puinhoopen van hun kelder !.... Eén van onze schitterende daden zal hiermede volbracht zijn !"

Sluiten